Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Mely személyes adatok kerülnek feldolgozásra? Az Ady Endre Diákkör az AED adatbázis üzemeltetéséhez az adatbázisban szerepelni kívánó személyek következő személyes adatait dolgozza fel: (1) keresztnév és vezetéknév, (2) születési dátum, (3) állandó lakhely, (4) elvégzett egyetem, kar és szak (5) tanulmányok befejezésének éve, (6) e-mail cím (7) telefonszám, (8) személyes fénykép. A feldogozott adatokat szervezetünk közvetlenül az érintett személyektől szerzi be.

Mire használjuk a személyes adatokat? A személyes adatok begyűjtésének és feldolgozásának célja, hogy az Ady Endre Diákkör létrehozza és üzemeltesse az AED adatbázist, mely segítségével az egykori és jelenlegi Prágában végzett diákok megtalálhatják és felkereshetik egymást kölcsönös szakmai előnyök és fejlődés céljából, elősegítve ezzel a Csehországban tanuló fiatalok szülőföldön való boldogulását. Az adatbázisban szereplő adatoknak köszönhetően az adatbázisban szereplő személyek könnyedén felvehetik a kapcsolatot azon (szintén az adatbázisban szereplő) személyekkel, akiknek a megkeresése szakmai szempontból hasznos lehet számukra.

Mely jogalapnak köszönhetően dolgozzuk fel a személyes adatokat? Az adatbázisba való regisztráció és az adatok megadása teljes egészében önkéntes alapon történik, így az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása az adatkezeléshez.

Ki férhet hozzá a feldolgozásra került személyes adatokhoz? A megadott adatok láthatóak lesznek az összes többi adatbázisban szereplő személy - egykori és jelenlegi prágai diák - számára, illetve az adatbázist üzemeltető személyek számára. Ezen személyeken kívül senki nem férhet hozzá a személyes adatokhoz, illetve az Ady Endre Diákkör nem jogosult ezen adatokat senkinek továbbítani.

Mik az adatbázisban szereplő személyek jogai a személyes adataikat illetően? A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan az érintett személyeknek joguk van:

  • teljes, egyértelmű és átlátható tájékoztatásra arról, hogy használjuk fel az adatait, és milyen jogokkal rendelkezik ezzel kapcsolatosan (erre szolgál ez a tájékoztatás is)
  • a megadott személyes adatokhoz való hozzáféréshez és további információkhoz az Ady Endre Diákkör részéről az adatokat illetően
  • kérni a pontatlan és hiányos adatok kijavítását
  • bármikor kérni a személyes adatok törlését az adatbázisból
  • bármikor, illetve bármilyen terjedelemben korlátozni a személyes adatok feldolgozását
  • kifogást emelni az adatok feldolgozásával kapcsolatban
  • megszerezni a feldolgozott személyes adatokat és átvinni őket más feldolgozóhoz
  • panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz az adatok feldolgozásával kapcsolatban

Milyen lépéseket teszünk a személyes adatok biztonságának érdekében? A személyes adatok biztonságos tárolásának érdekében olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, melyeknek köszönhetően minimalizálni tudjuk az adatok kiszivárgását: a rendszerhez csak annyi személy férhet hozzá üzemeltetőként, amennyi a gördülékeny üzemeltetéshez feltétlenül szükséges; a  személyek rendszerbe való regisztrációja előtt előzetesen ellenőrizzük, valóban prágai diákról van-e szó, az adatbázisba való belépés pedig jelszóval van biztosítva. A feldolgozott személyes adatok nincsenek tárolva hálózati felületen, digitális formában pedig ugyancsak jelszóval biztosított felületen tároljuk őket, melyhez csak néhány embernek - az adatbázis üzemeltetőinek van hozzáférésük.

Ha bármi más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, vagy az adatokkal kapcsolatos jogait szeretné érvényesíteni, forduljon hozzánk az adatbazis@aed.cz e-mail címen. (A megkeresésekre a törvény értelmében 30 napon belül kötelesek vagyunk reagálni.)

Igazolom, megismerkedtem a személyes adatokkal való tájékoztatás tartalmával és ezekkel egyetértek. Mint érintett személy, tudatában vagyok annak, hogy jogomban áll kérelmezni igazolást a személyes adatok feldolgozásáról, jogomban áll kérni a személyes adataim kijavítását, törlését, illetve korlátozni azok feldolgozását. A személyes adatokban beálló változás esetén irásban tájékozatatom az Ady Endre Diákkört a változásról az alábbi címen: adatbazis@aed.cz

 Igen
 Nem

Hozzájárulok, hogy a feljebb kifejtett terjedelemben az Ady Endre Diákkör hozzáférjen és feldolgozza a személyes adataim az AED adatbázis üzemeltetésének érdekében az itt kifejtett szabályok alapján és a hatályos törvényi rendelkezésekkel összhangban.

 Igen
 Nem
>